15.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 448/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2014. uputio Amtsgericht Rüsselsheim (Njemačka) – Dagmar Wedel, Rudi Wedel protiv Condor Flugdienst GmbH

(Predmet C-412/14)

(2014/C 448/03)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Tuženik: Condor Flugdienst GmbH

Prethodna pitanja

1.

Mora li se izvanredna okolnost u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe (1) izravno odnositi na rezervirani let?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: koliko je prethodnih letova zrakoplova koji će se koristiti za planirani let relevantno za postojanje izvanredne okolnosti? Postoji li vremensko ograničenje u vezi s uzimanjem u obzir izvanrednih okolnosti na prethodnim letovima? I ako da, kako se ono treba izračunati?

3.

U slučaju da su za kasniji let relevantne i izvanredne okolnosti koje nastupaju kod prethodnih letova: moraju li se razumne mjere koje treba poduzeti stvarni zračni prijevoznik sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe odnositi samo na sprečavanje izvanredne okolnosti ili i na izbjegavanje dugog kašnjenja?


(1)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL, L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.).