8.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 303/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. svibnja 2014. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – DHL Hub Leipzig protiv Hauptzollamt Braunschweig

(Predmet C-228/14)

2014/C 303/09

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DHL Hub Leipzig

Tuženik: Hauptzollamt Braunschweig

Prethodno pitanje

Primjenjuje li se porez na dodanu vrijednost za uvoz predmeta koji su kao roba koja nije roba Zajednice ponovno izvezeni pod carinskim nadzorom, ali za koje je zbog povrede obveze u skladu s člankom 204. Carinskog zakonika Zajednice (1) – ovdje: propuštanjem pravodobnog zaključivanja postupka vanjskog provoza Zajednice podnošenjem robe nadležnom carinskom tijelu prije ulaska u treću zemlju – nastao carinski dug, ako se on u smislu članka 236. stavka 1. Carinskog zakonika Zajednice u vezi s odredbama Direktive 2006/112/EZ (2) ne mora platiti po zakonu, u svakom slučaju kada se dužnikom smatra ona osoba koja je bila dužna ispuniti povrijeđenu obvezu, a da pritom nije bila ovlaštena raspolagati predmetima?


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2, svezak 2., str. 110.).

(2)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).