24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 194/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. ožujka 2014. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino protiv Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

(Predmet C-131/14)

2014/C 194/13

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Druga stranka u postupku: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

Prethodno pitanje

Treba li Uredbe 1047/2001 (1) i 2988/95 (2) tumačiti na način da je zabranjeno i da predstavlja zlouporabu prava i zaobilaženje propisa postupanje gospodarskog subjekta iz Europske unije A (Malvi sas) koji, bez da posjeduje svjedodžbu o uvozu ili da je ispunio svoju kvotu, kupuje određenu kategoriju robe od drugog poslovnog subjekta iz Europske unije B (Tonini Roberto & C. sas), koji je s druge strane istu kupio od dobavljača izvan Europske unije (Bananaservice srl), prenesenu u stranoj državi drugom poslovnom subjektu iz Europske unije C (L'Olivo Maria) koji je ispunjavajući uvjete dobio svjedodžbu u okviru kvote te je, bez da prenese svjedodžbu, robu stavio na tržište Europske zajednice kako bi je, nakon carinjenja i uz određenu naplatu koja je niža od posebne carine za uvoz izvan kvote, prenio spomenutom gospodarskom subjektu B (Tonini Roberto & C. sas) koji je konačno prodaje gospodarskom subjektu A (Malvi sas)?


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 1047/2001 od 30. svibnja 2001. o uspostavljanju sustava svjedodžbi o uvozu i svjedodžbi o porijeklu te određivanju načina upravljanja tarifnim kvotama za češnjak uvezen iz trećih zemalja [neslužbeni prijevod] (SL L 145, str. 35.)

(2)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 5.)