8.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 303/3


Žalba koju je 20. veljače 2014. podnio Brown Brothers Harriman & Co. protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) donesenog 9. prosinca 2013. u predmetu T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co. protiv Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Predmet C-101/14 P)

2014/C 303/05

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Brown Brothers Harriman & Co. (zastupnici: P. Leander, T. Kronhöffer, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Rješenjem od 17. srpnja 2014. Sud (treće vijeće) je proglasio žalbu nedopuštenom.