7.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 294/6


Presuda Suda (peto vijeće) od 9. srpnja 2015. – Europska komisija protiv Francuske Republike

(Predmet C-63/14) (1)

((Povreda obveze države članice - Državne potpore - Potpora koja je nezakonita i nespojiva s unutarnjim tržištem - Obveza povrata - Apsolutna nemogućnost - Kompenzacije za uslugu koja dopunjuje osnovnu uslugu))

(2015/C 294/07)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnik: B. Stromsky, agent)

Tuženik: Francuska Republika (zastupnici: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam i J. Bousin, agenti)

Izreka

1.

Francuska Republika, zato što nije u propisanim rokovima poduzela sve potrebne mjere kako bi od društva Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA povukla državne potpore koje su proglašene nezakonitima i nespojivima s unutarnjim tržištem člankom 2. stavkom 1. Odluke Komisije 2013/435/EU od 2. svibnja 2013. o državnoj potpori SA.22843 (2012/C) (prije 2012/NN) koju je Francuska provela u korist društva Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation, zato što nije u propisanim rokovima poništila sve isplate iz članka 2. stavka 1. i nije u propisanom roku obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela kako bi se uskladila s tom odlukom, povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 288. četvrtog stavka UFEU-a i članaka 3. do 5. navedene odluke.

2.

Republici Francuskoj nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.