23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/4


Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sø- og Handelsretten – Danska) – Post Danmark A/S protiv Konkurrencerådet

(Predmet C-23/14) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 82. UEZ-a - Zloporaba vladajućeg položaja - Tržište za distribuciju masovnih pošiljki - Izravne promidžbene pošiljke - Sustav retroaktivnih rabata - Učinak isključivanja - Kriterij jednako učinkovitoga konkurenta - Stupanj vjerojatnosti i ozbiljnost protutržišnog učinka))

(2015/C 389/04)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Sø- og Handelsretten

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Post Danmark A/S

Tuženik: Konkurrencerådet

Izreka

1.

Radi određivanja može li sustav rabata, poput onog u glavnom postupku koji je uspostavio poduzetnik u vladajućem položaju, imati učinak isključivanja na tržištu koji predstavlja povredu članka 82. UEZ-a, treba ispitati ukupne okolnosti slučaja, osobito kriterije i načine odobravanja rabata, raširenost vladajućeg položaja dotičnog poduzetnika i posebne uvjete tržišnog natjecanja na relevantnom tržištu. Okolnost da je navedenim sustavom rabata obuhvaćena većina korisnika usluga na tržištu može biti koristan pokazatelj važnosti te prakse i njezina utjecaja na tržište, koji može pojačati vjerojatnost protutržišnog učinka isključivanja.

2.

Primjena kriterija jednako učinkovitoga konkurenta nije preduvjet za utvrđivanje da sustav rabata predstavlja zloporabu u smislu članka 82. UEZ-a. U situaciji poput one u glavnom postupku, primjena kriterija jednako učinkovitoga konkurenta nije relevantna.

3.

Članak 82. UEZ-a treba tumačiti na način da protutržišni učinak sustava rabata koji primjenjuje poduzetnik u vladajućem položaju, poput onog u glavnom postupku, kako bi bio obuhvaćen područjem primjene tog članka, mora biti vjerojatan, pri čemu nije potrebno dokazivati da je ozbiljan ili znatan.


(1)  SL C 78, 15. 03. 2014.