24.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 245/7


Tužba podnesena 19. lipnja 2013. — BT Limited Belgian Branch protiv Komisije

(Predmet T-335/13)

2013/C 245/15

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji