24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 194/38


Rješenje Općeg suda od 11. travnja 2014. – Serco Belgium i dr. protiv Komisije

(Predmet T-644/13) (1)

2014/C 194/54

Jezik postupka: engleski

Predsjednik četvrtog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 24, 25.1.2014.