26.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 26/31


Rješenje Općeg suda od 10. studenog 2014. – Fialtor protiv Komisije i ESB-s

(Predmet T-294/13) (1)

((„Tužba za poništenje i naknadu štete - Program potpore za stabilnost Cipra - Memorandum o razumijevanju o posebnom uvjetovanju gospodarske politike, sklopljen između Republike Cipra i ESM-a - Nadležnost Općeg suda - Uzročna veza - Tužba dijelom nedopuštena, a dijelom očito pravno neosnovana”))

(2015/C 026/39)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (zastupnici: C. Paschalides, solicitor, i A. Paschalides, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija (zastupnici: B. Smulders i J. P. Keppenne, agenti); i Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan i F. Athanasiou, agenti, uz asistenciju W. Bussiana, W. Devroea i D. Artsa, odvjetnika)

Predmet

Kao prvo, zahtjev za poništenje točaka 1.23 do 1.27 Memoranduma o razumijevanju o posebnom uvjetovanju gospodarske politike sklopljenog 26. travnja 2013. između Republike Cipra i ESM-a i, kao drugo, zahtjev za naknadu štete koju je tužitelj navodno pretrpio zbog uključivanja točaka 1.23 do 1.27 Memoranduma u taj akt i povrede Komisijine obveze nadzora.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

CMBG-u Ltd nalaže se snošenje, osim vlastitih troškova, i troškova Europske komisije i Europske središnje banke (ESB).


(1)  SL C 226, 3.8.2013.