31.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 402/27


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – ENAC protiv INEA-e

(Predmet T-695/13) (1)

((„Financijska potpora - Projekti od zajedničkog interesa u području transeuropskih energetskih mreža - Izrada studije za intermodalni razvoj zračne luke Bergame-Orio al Serio - Utvrđivanje konačnog iznosa financijske potpore - Neprihvatljivi troškovi - Pogreška koja se tiče prava - Obveza obrazlaganja”))

(2016/C 402/29)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Rim, Italija) (zastupnici: G. Palmieri i P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Tuženik: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) (zastupnici: I. Ramallo, D. Silhol i Z. Szilvássy, agenti, uz pomoć M. Merola, M. C. Santacroce i L. Armati, odvjetnici)

Intervenijent u potporu tužitelju: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italija) (zastupnici: M. Muscardini, G. Greco i G. Carullo, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje dopisa od 18. ožujka i 23. listopada 2013. Izvršne agencije za inovacije i mreže (TEN-T EA), koja je postala INEA, koja se odnose na određene troškove iskazane pri izradi studije izvedivosti o intermodalnom svojstvu zračne luke Bergame-Orio al Serio (Italija) nakon dodjele financijske potpore Europske komisije tužitelju.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, talijansko nacionalno tijelo za civilno zrakoplovstvo, Italija) nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 52, 22. 2. 2014.