23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/30


Presuda Općeg suda od 18. rujna 2015. – Petro Suisse Intertrade protiv Vijeća

(Spojeni predmeti T-156/13 i T-373/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja - Zamrzavanje financijskih sredstava - Tužba za poništenje - Poddržavno tijelo - Aktivna procesna legitimacija i pravni interes - Dopuštenost - Pravo na saslušanje - Obveza obavješćivanja - Obveza obrazlaganja - Pravo na obranu - Očita pogreška u ocjeni - Pravo vlasništva”))

(2015/C 389/31)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švicarska) (zastupnici: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington i D. Sellers, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bishop i I. Rodios, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, Odluke Vijeća 2012/829/ZVSP od 21. prosinca 2012. o izmjeni Odluke br. 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 356, str. 71.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 14., str. 207.), kao i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1264/2012 od 21. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 356, str. 55.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 14., str. 201.), i, s druge strane, odluke Vijeća sadržane u dopisu od 14. ožujka 2014. čiji je cilj zadržati na snazi mjere ograničavanja protiv tužitelja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Petro Suisse Intertrade Co. SA će uz vlastite troškove snositi i troškove Vijeća Europske unije.


(1)  SL C 147, 25. 5. 2013.