19.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 346/21


Presuda Općeg suda od 9. rujna 2015. – Toshiba protiv Komisije

(Predmet T-104/13) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zabranjeni sporazumi - Svjetsko tržište katodnih cijevi za televizore i računalne ekrane - Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u - Sporazumi i usklađena djelovanja u pogledu cijena, podjele tržišta, kapaciteta i proizvodnje - Dokaz sudjelovanja u zabranjenom sporazumu - Jedinstvena i trajna povreda - Mogućnost pripisivanja povrede - Zajednička kontrola - Novčane kazne - Neograničena nadležnost”))

(2015/C 346/23)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Toshiba Corp. (Tokyo, Japan) (zastupnici: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz i P. Berghe, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: M. Biolan, V. Bottka i M. Kellerbauer, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije C (2012) 8839 final, od 5. prosinca 2012., o postupku primjene članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/39.437 – katodne cijevi za televizore i računalne ekrane) u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja kao i, podredno, zahtjev za ukidanjem ili smanjenjem iznosa novčane kazne koja mu je izrečena.

Izreka

1.

Članak 1., stavak 2. točka (d) Odluke Komisije C (2012) 8839 final, od 5. prosinca 2012., o postupku primjene članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/39.437 – katodne cijevi za televizore i računalne ekrane) djelomično se poništava u dijelu u kojem se njome utvrđuje da je Toshiba Corp. sudjelovala u svjetskom zabranjenom sporazumu na tržištu katodnih cijevi za televizore u boji, od 16. svibnja 2000. do 31. ožujka 2003.

2.

Članak 2., stavak 2., točka (g),te odluke se poništava u dijelu u kojem se njome Toshibi izriče kazna od 28 048 000 eura zbog njenog izravnog sudjelovanja u svjetskom zabranjenom sporazumu na tržištu katodnih cijevi za televizore u boji.

3.

Iznos kazne solidarno izrečene Toshibi i Panasonicu Corp. i MT Picture Display Co. Ltd-u, u članku 2. stavku 2. točki (h) dotične odluke, utvrđuje se u visini od 82 826 000 eura.

4.

U preostalom se dijelu tužba odbija.

5.

Svakoj se stranci nalaže snošenje vlastitih troškova.


(1)  SL C 114, 20. 4. 2013.