24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 194/23


Presuda Općeg suda od 8. svibnja 2014. – Pedro Group protiv OHIM-a – Cortefiel (PEDRO)

(Predmet T-38/13) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice PEDRO - Raniji figurativni žigovi Zajednice Pedro del Hierro - Djelomično odbijanje registracije - Relativni razlozi za odbijanje - Stvarna uporaba ranijeg žiga - Povećan razlikovni karakter ranijeg žiga - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

2014/C 194/30

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Pedro Group Pte Ltd (Singapour, Singapur) (zastupnik: B. Brandreth, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: M. Vuijst i J. Crespo Carillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Cortefiel, SA (Madrid, Španjolska) (zastupnici: prvotno H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla i G. Marín Raigal, zatim P. López Ronda, G. Macias Bonilla i G. Marín Raigal, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 26. studenog 2012. (predmet R 271/2011-4), donesene u postupku povodom prigovora između Cortefiel, SA i Pedro Group Pte Ltd.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Pedro Group Pte Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 101, 6.4.2013.