20.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 207/15


Tužba podnesena 29. travnja 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-39/13)

(2013/C 207/102)

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.