20.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 207/14


Tužba podnesena 26. travnja 2013. — ZZ protiv Komisije

(Predmet F-37/13)

(2013/C 207/100)

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.