8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 71/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. studenoga 2013. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) — „go fair” Zeitarbeit OHG protiv Finanzamt Hamburg-Altona

(Predmet C-594/13)

2014/C 71/06

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj:„go fair” Zeitarbeit OHG

Tuženik: Finanzamt Hamburg-Altona

Prethodna pitanja

1.

Tumačenje članka 132. stavka 1. točke (g) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1):

(a)

Može li država članica dodijeljenu ovlast priznavanja svojstva ustanove socijalnog karaktera koristiti na taj način, da to svojstvo dodijeli osobama koje svoje usluge pružaju ustanovama socijalnog i invalidskog osiguranja, ali ne i državno certificiranim njegovateljima koji svoje usluge pružaju izravno potrebitim klijentima?

(b)

Ukoliko državno certificirane njegovatelje treba priznati kao socijalnu ustanovu: nameće li se iz priznanja tog svojstva ustupljenom osoblju i njegovo priznanje agenciji za privremeno zapošljavanje koja ustupa državno certificirane njegovatelje priznatim ustanovama za skrb (ustanove korisnici)?

2.

Tumačenje članka 134. točka (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost:

Treba li stavljanje državno certificiranih njegovatelja za pružanje usluga na raspolaganje ustanovi korisniku, kao isporuku usko povezanu sa socijalnom skrbi i socijalnim osiguranjem, smatrati nužnom, ukoliko ustanova korisnik ne može poslovati bez takvog osoblja?


(1)  SL L 347, str.1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).