16.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 336/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. rujna 2013. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — Adala Bero

(Predmet C-473/13)

2013/C 336/20

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke u glavnom postupku

Žalitelj: Adala Bero

Tijelo koje sudjeluje u postupku: Regierungspräsidium Kassel

Prethodna pitanja

Proizlazi li iz članka 16. stavka 1. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (1) obveza države članice da pritvor za osobe koje čekaju prisilno preseljenje načelno provodi u posebnim ustanovama za zadržavanje i onda kada takve ustanove postoje samo u jednom dijelu saveznih jedinica ove države članice, a u drugima ne?


(1)  SL L 348, str. 98. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)