20.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 207/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 29. travnja 2013. — Commerz Nederland NV, druga stranka: Havenbedrijf Rotterdam NV

(Predmet C-242/13)

(2013/C 207/38)

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.