20.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 207/6


Žalba od 29. travnja 2013. koju je podnio Albergo Saturnia Internazionale Spa protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) donesenog 20. veljače 2013. spojeni predmeti od T-278/00 do T-280/00, od T-282/00 do T-286/00 i od T-288/00 do T-295/00, Albergo Quattro Fontane i drugi protiv Komisije

(Predmet C-234/13 P)

(2013/C 207/32)

Predmetni postupak pokrenut je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.