23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/3


Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal d'instance de Bordeaux – Francuska) – Thierry Delvigne protiv Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Predmet C-650/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članci 39. i 49. - Europski parlament - Izbori - Pravo na glasovanje - Građanstvo Europske unije - Retroaktivnost blažeg kaznenog zakona - Nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa oduzimanje prava na glasovanje u slučaju pravomoćne kaznene osude izrečene prije 1. ožujka 1994.))

(2015/C 389/03)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance de Bordeaux

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Thierry Delvigne

Tuženici: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Izreka

Članak 39. stavak 2. i članak 49. stavak 1. posljednju rečenicu Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti na način da se ne protive tomu da nacionalno zakonodavstvo, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, po samom zakonu isključuje iz kategorije nositelja prava na glasovanje na izborima za Europski parlament osobe kojima je, poput tužitelja u glavnom postupku, izrečena kaznena osuda za teško kazneno djelo koja je postala pravomoćna prije 1. ožujka 1994.


(1)  SL C 129, 28. 4. 2014.