13.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 118/3


Presuda Suda (peto vijeće) od 12. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Raytek GmbH, Fluke Europe BV protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Predmet C-134/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednička carinska tarifa - Tarifno razvrstavanje - Kombinirana nomenklatura - Infracrvene termalne kamere))

(2015/C 118/03)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Raytek GmbH, Fluke Europe BV

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Izreka

Ispitivanje prethodnog pitanja nije pokazalo nikakav element koji bi mogao utjecati na valjanost Uredbe Komisije (EU) br. 314/2011 od 30. ožujka 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu.


(1)  SL C 141, 18.5.2013.