8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 71/21


Rješenje Općeg suda od 13. siječnja 2014. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT protiv Komisije

(Predmet T-134/12) (1)

(Tužba za poništenje i utvrđivanje odgovornosti - Ugovori o financijskoj potpori Unije u području istraživanja i razvoja - Prigovor nedopuštenosti - Izostanak preinake tužbenog zahtijeva - Nedopuštenost)

2014/C 71/38

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Španjolska) (zastupnik: Jiménez Perona, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: R. Lyal i B. Conte, agenti, uz asistenciju: J. Rivas Andrés i X. García García, odvjetnici)

Predmet

S jedne strane, zahtjev za poništenje odluke sadržane u dopisu Komisije od 13. siječnja 2012. o povratu iznosa navedenih u obavijestima o terećenju koji odgovaraju iznosima iz financijske revizije koja je provedena nad tužiteljem, te s druge strane, zahtjev na temelju izvanugovorne odgovornosti kojim se traži da se Komisiji naloži plaćanje naknade štete u visini 732 768 eura.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europske komisije, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite.


(1)  SL C 157, 2.6.2012.