23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/27


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Anagnostakis protiv Komisije

(Predmet T-450/12) (1)

((„Institucionalno pravo - Europska građanska inicijativa - Ekonomska i monetarna politika - Izostanak povrata javnog duga - Propisivanje načela ‚stanja nužde’ - Odbijanje registracije - Komisijine ovlasti - Obveza obrazlaganja”))

(2015/C 389/27)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Alexios Anagnostakis (Atena, Grčka) (zastupnik: A. Anagnostakis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: H. Krämer i M. Konstantinidis, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije C (2012) 6289 final od 6. rujna 2012. kojom se odbija zahtjev za registraciju europske građanske inicijative „Milijun potpisa za solidarnu Europu” koji je Komisiji podnesen 13. srpnja 2012.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Alexiosu Anagnostakisu nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 399, 22. 12. 2012.