28.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 129/19


Presuda Općeg suda od 12. ožujka 2014. – Globosat Programadora protiv OHIM-a – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Predmet T-348/12) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice SPORT TV INTERNACIONAL - Raniji nacionalni figurativni žig SPORTV - Relativni razlog za odbijanje - Dokaz uporabe ranijeg žiga - Članak 42. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 i pravilo 22. Uredbe (EZ) br. 2868/95”))

2014/C 129/24

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazil) (zastupnik: S. Micallef, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: J. Crespo Carillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Sport TV Portugal, SA (Lisabon, Portugal) (zastupnici: B. Braga da Cruz i J. Pimenta, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 23. svibnja 2012. (predmet R 2079/2010-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Globosat Programadora Ltda i Sport TV Portugal, SA.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Globosat Programadora Ltda snošenje troškova postupka.


(1)  SL C 311,13.10.2012.