24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 194/21


Presuda Općeg suda od 30. travnja 2014. – Hagenmeyer i Hahn protiv Komisije

(Predmet T-17/12) (1)

((„Zaštita potrošača - Uredba (EZ) br. 1924/2006 - Zdravstvene tvrdnje koje se nalaze na hrani - Odbijanje odobrenja tvrdnje o smanjenju rizika od neke bolesti - Navođenje faktora rizika - Zakonitost postupka odobrenja tvrdnji o smanjenju rizika od neke bolesti - Tužba za poništenje - Pravni interes - Izravni i osobni utjecaj - Dopuštenost - Proporcionalnost - Obveza obrazlaganja”))

2014/C 194/26

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Moritz Hagenmeyer (Hamburg, Njemačka) i Andreas Hahn (Hannover, Njemačka) (zastupnik: T. Teufer, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: L. Pignataro-Nolin i S. Grünheid, agenti)

Intervenijent na strani tuženika: Vijeće Europske unije (zastupnici: I. Šulce, Z. Kupčová i M. Simm, agenti)

Predmet

Zahtjev da se djelomično poništi Uredba Komisije (EU) br. 1170/2011 od 16. studenoga 2011. o odbijanju autorizacije određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od neke bolesti (SL L 299, str. 1.)

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Moritz Hagenmeyer i Andreas Hahn snosit će vlastite troškove kao i troškove Europske komisije.

3.

Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 89, 24.3.2012.