4.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 253/67


Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 25. lipnja 2014. – Sumberaz Sotte-Wedemeijer protiv Europola

(Predmet F-119/12) (1)

((Javna služba - Osoblje Europola - Konvencija o osnivanju Europola - Pravilnik o osoblju Europola - Odluka 2009/371/PUP - Primjena Uvjeta zaposlenja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica na službenike Europola - Neproduljenje ugovora privremenog službenika na određeno vrijeme - Odbijanje dodjele ugovora privremenog službenika na neodređeno vrijeme))

2014/C 253/94

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Nizozemska) (zastupnik: J.-J. Ghosez, odvjetnik)

Tuženik: Europski policijski ured (zastupnici: prvotno D. Neumann i D. El Khoury, agenti, zatim J. Arnould, D. Neumann i D. El Khoury, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Europola o neproduljenju ugovora tužiteljice na neodređeno vrijeme i zahtjev da se Europolu naloži plaćanje razlike između plaće koju bi ona mogla nastaviti primati u Europolu i svih drugih naknada koje je stvarno primila

Izreka presude

1.

Tužba se odbija.

2.

S. Sumberaz Sotte-Wedemeijer snosi svoje troškove te joj se nalaže snošenje troškova Europskog policijskog ureda.


(1)  SL C 379, 8.12.2012., str. 36.