27.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 380/6


Presuda Općeg suda od 11. rujna 2014. – Gold East Paper i Gold Huasheng Paper protiv Vijeća

(Predmet T-443/11) (1)

((„Damping - Uvoz premazanog finog papira podrijetlom iz Kine - Tretman tržišnog gospodarstva - Rok za donošenje odluke koja se odnosi na tretman - Nepristrano i s pažnjom proveden ispitni postupak - Pravo na obranu - Očita pogreška u ocjeni - Načelo dobre uprave - Teret dokazivanja - Šteta - Utvrđivanje profitne marže - Utvrđivanje dotičnog proizvoda - Industrija Zajednice - Uzročna veza”))

2014/C 380/07

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kina); i Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (zastupnici: V. Akritidis, Y. Melin i F. Crespo, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: J.-P. Hix, agent, uz asistenciju, prvo G. Berrisch, A. Polcyn, odvjetnici, i N. Chesaites, barrister, potom B. O’Connor, solicitor, i S. Gubel, odvjetnik)

Intervenijenti koji podržavaju tužitelje: Europska komisija (zastupnici: M. França i A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgija); Sappi Europe SA (Bruxelles); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italija); i Lecta SA (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnici: L. Ruessmann i W. Berg, odvjetnici)

Predmet

Tužba za poništenje Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 451/2011 o utvrđenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz premazanog finog papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 128, str. 1.), u mjeri u kojoj se odnosi na tužitelje.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd i Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd snose, osim vlastitih troškova, i troškove kojima su bili izloženi Vijeće Europske unije, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA i Lecta SA.

3.

Europska komisija snosi vlastite troškove.


(1)  SL C 298, 8.10.2011.