10.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/42


Rješenje Općeg suda od 2. travnja 2014. – CNIPT protiv Komisije

(Predmet T-302/09) (1)

((„Državne potpore - Okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora - Financiranje dobrovoljnim doprinosima koji su postali obvezni - Odluka kojom se režim državnih potpora proglašava usklađenim sa zajedničkim tržištem - Povlačenje odluke - Obustava postupka”))

2014/C 175/57

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Pariz, Francuska) (zastupnici: V. Ledoux i B. Néouze, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: prvotno B. Stromsky i C. Urraca Caviedes, zatim B. Stromsky i S. Thomas i naposljetku M. Stromsky, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Komisije C (2008) final od 10. prosinca 2008. u vezi s državnom potporom br. 561/2008, koja se odnosi na okvirni program aktivnosti koji provode međustrukovne organizacije poljoprivrednika koje su priznate u Francuskoj, u korist članova zastupanih poljoprivrednih sektora.

Izreka

1.

Postupak povodom ove tužbe se obustavlja.

2.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 244, 10.10.2009.