24.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 241/34


Ispravak Nacrta zaključaka Vijeća o razvoju održive javne nabave

( Službeni list Europske unije C 236 od 20. lipnja 2022 .)

(2022/C 241/17)

Naslov treba glasiti:

„Zaključci Vijeća o razvoju održive javne nabave”.