12.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 267/2


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.10205 – ORANGE / CDC / EDF / OC)

(Tekst značajan za EGP)

(2022/C 267/02)

Dana 25. kolovoza 2021. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na francuskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32021M10205. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup pravnim dokumentima Europske unije.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.