15.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 418/24


Obavijest Komisije o primjeni regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ili protokolima o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija između ugovornih stranaka ove Konvencije

(2021/C 418/12)

U svrhu primjene dijagonalne kumulacije podrijetla između ugovornih stranaka (1) regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu (2) (dalje u tekstu „Konvencija”), dotične stranke međusobno se obavješćuju preko Europske komisije o važećim pravilima o podrijetlu koja su dogovorena s ostalim strankama.

Podsjeća se da se dijagonalna kumulacija može primjenjivati samo ako su stranke u kojima se obavlja konačna proizvodnja i stranke konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini, koji sadržavaju istovjetna pravila o podrijetlu, sa svim strankama koje sudjeluju u stjecanju statusa proizvoda s podrijetlom, tj. svim strankama iz kojih upotrijebljeni materijali potječu. Materijali s podrijetlom iz stranke koja sa strankama u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strankama konačnog odredišta nije sklopila sporazum smatraju se materijalima bez podrijetla. Posebni primjeri navedeni su u napomenama za pojašnjenje koje se odnose na paneuromediteranske protokole o pravilima o podrijetlu (3).

Na temelju obavijesti koje su stranke dostavile Komisiji, u priloženim tablicama navedeno je sljedeće:

 

Tablica 1. – pojednostavnjeni prikaz mogućnosti kumulacije na dan 1. kolovoza 2021.

 

Tablice 2. i 3. – datum od kojeg se dijagonalna kumulacija počinje primjenjivati.

U tablici 1. oznakom „X” potvrđuje se da je između 2 partnera sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini koji sadržava pravila o podrijetlu koja dopuštaju kumulaciju na temelju paneuromediteranskog modela pravila o podrijetlu. Za dijagonalnu kumulaciju koja obuhvaća 3 partnera oznaka „X” unosi se u sva polja u tablici koja su sjecišta između 3 partnera. Međutim, postoje neke iznimke od dijagonalne kumulacije. U takvim slučajevima upisivanjem (1), (2) ili (*) pored oznake „X” istaknut će se iznimke koje treba uzeti u obzir.

Datumi navedeni u tablici 2. odnose se na sljedeće:

datum početka primjene dijagonalne kumulacije na temelju članka 3. Dodatka I. Konvenciji ako dotični sporazum o slobodnoj trgovini upućuje na Konvenciju. U tom se slučaju ispred datuma nalazi „(C)”;

datum početka primjene protokola o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija priloženih dotičnom sporazumu o slobodnoj trgovini, u ostalim slučajevima.

Datumi navedeni u tablici 3. odnose se na datum početka primjene protokola o pravilima o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija, priloženih sporazumima o slobodnoj trgovini između EU-a, Turske i zemalja sudionica u procesu stabilizacije i pridruživanja. Svaki put kada se upućuje na Konvenciju u sporazumu o slobodnoj trgovini između stranaka iz ove tablice, za koje je Konvencija stupila na snagu, u tablici 2. dodan je datum kojemu prethodi „(C)”.

Podsjeća se i da se materijali podrijetlom iz Turske obuhvaćeni carinskom unijom između EU-a i Turske mogu uključiti kao materijali s podrijetlom u smislu dijagonalne kumulacije između Europske unije i zemalja sudionica u procesu stabilizacije i pridruživanja s kojima je na snazi protokol o podrijetlu.

U nastavku su navedene oznake za ugovorne stranke iz tablica.

Europska unija

EU

Države EFTA-e:

Island

IS

Švicarska (uključujući Lihtenštajn) (4)

CH (+ LI)

Norveška

NO

Farski otoci

FO

Države uključene u Barcelonski proces:

Alžir

DZ

Egipat

EG

Izrael

IL

Jordan

JO

Libanon

LB

Maroko

MA

Zapadna obala i pojas Gaze

PS

Sirija

SY

Tunis

TN

Turska

TR

Države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja EU-a:

Albanija

AL

Bosna i Hercegovina

BA

Sjeverna Makedonija

MK

Crna Gora

ME

Srbija

RS

Kosovo (*)

KO

Republika Moldova

MD

Gruzija

GE

Ukrajina

UA

Ova obavijest zamjenjuje obavijest 2020/C 322/03 (SL C 322, 30.9.2020., str. 3.).

Tablica 1

Pojednostavnjeni prikaz mogućnosti dijagonalne kumulacije u paneuromediteranskom području na dan 1. kolovoza 2021.

 

 

Države EFTA-e

 

Države uključene u Barcelonski proces

 

Države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja EU-a

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH(+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X (*1)

X (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X (*1)

X

X (6)

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Tablica 2

Datum primjene pravila o podrijetlu kojima se predviđa dijagonalna kumulacija u paneuromediteranskom području

 

 

Države EFTA-e

 

Države uključene u Barcelonski proces

 

Države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja EU-a

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.1.2006.

(C)1.2.2016.

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.12.2005.

(C) 12.5.2015.

1.11.2007.

1.3.2006.

(C) 1.2.2016.

1.1.2006.

1.7.2006.

 

1.12.2005.

1.7.2009.

(C) 1.3.2016.

 

1.8.2006.

 (7)

(C) 1.5.2015.

(C) 9.12.2016.

(C) 1.4.2016.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.12.2016.

(C) 1.6.2018.

(C) 1.1.2019.

CH

(+LI)

1.1.2006.

(C) 1.2. 2016.

 

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.1.2006.

 

1.8.2007.

1.7.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.3.2005.

1.5.2016.

 

1.6.2005.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.1.2015.

 

(C) 1.9.2012.

1.2.2016.

(C) 1.5.2015.

 

(C) 1.5.2018.

1.6.2012.

IS

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

 

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.11.2005.

 

1.8.2007.

1.7.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.3.2005.

1.5.2016.

 

1.3.2006.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.1.2015.

 

(C) 1.10.2012.

1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

(C) 1.9.2017.

1.6.2012.

NO

1.1.2006.

(C) 1.5.2015.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

1.8.2005.

(C) 1.7.2013.

 

1.12.2005.

 

1.8.2007.

1.7.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.3.2005.

1.5.2016.

 

1.8.2005.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.1.2015.

 

(C) 1.11.2012.

1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

(C) 1.9.2017.

1.6.2012.

FO

1.12.2005.

(C) 12.5.2015.

1.1.2006.

1.11.2005.

1.12.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006.

(C) 1.2.2016.

1.8.2007.

1.8.2007.

1.8.2007.

 

 

 

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

 

6.7.2006.

1.3.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006.

1.7.2005.

1.7.2005.

1.7.2005.

 

 

 

 

9.2.2006.

 

 

 

 

 

1.3.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006.

17.7.2007.

17.7.2007.

17.7.2007.

 

 

6.7.2006.

9.2.2006.

 

 

6.7.2006.

 

 

6.7.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007.

1.1.2007.

1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005.

1.3.2005.

1.3.2005.

1.3.2005.

 

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

 

 

 

6.7.2006.

1.1.2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009.

(C) 1.3.2016.

1.5.2016.

1.5.2016.

1.5.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006.

1.6.2005.

1.3.2006.

1.8.2005.

 

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

6.7.2006.

 

 

 

1.7.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

1.9.2007.

(C) 1.12.2019.

(C) 1.10.2017.

 

1.3.2007.

1.3.2006.

 

 

1.1.2006.

(C) 26.3.2021.

1.1.2007.

1.7.2005.

 

(C) 3.5.2021.

(C) 1.8.2021.

1.9.2019.

(C) 1.6.2021.

(C) 1.8.2018.

(C) 1.6.2019.

(C) 1.10.2017.

(C) 29.4.2021.

 

AL

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 3.5.2021.

 

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

BA

(C) 9.12.2016.

(C) 1.1.2015.

(C) 1.1.2015.

(C) 1.1.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2021.

(C) 1.2.2015.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

 

 

KO

(C) 1.4.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

ME

(C) 1.2.2015.

(C) 1.9.2012.

(C) 1.10.2012.

(C) 1.11.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2021.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

MK

(C) 1.5.2015.

1.2.2016.

1.5.2015.

1.5.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

RS

(C) 1.2.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

(C) 1.5.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.2.2015.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

(C) 1.4.2014.

 

 

MD

(C) 1.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017.

(C)1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

(C) 1.4.2014.

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018.

(C) 1.5.2018.

(C) 1.9.2017.

(C) 1.9.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 29.4.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020.

UA

(C) 1.1.2019.

1.6.2012.

1.6.2012.

1.6.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020.

 


Tablica 3

Datum primjene protokolâ o pravilima o podrijetlu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija podrijetla između Europske unije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007.

1.7.2008.

1.4.2016.

1.1.2007.

1.1.2008.

8.12.2009.

 (8)

AL

1.1.2007.

 

22.11.2007.

1.4.2014.

26.7.2007.

26.7.2007.

24.10.2007.

1.8.2011.

BA

1.7.2008.

22.11.2007.

 

1.4.2014.

22.11.2007.

22.11.2007.

22.11.2007.

14.12.2011.

KO

1.4.2016.

1.4.2014.

1.4.2014.

 

1.4.2014.

1.4.2014.

1.4.2014.

1.9.2019.

MK

1.1.2007.

26.7.2007.

22.11.2007.

1.4.2014.

 

26.7.2007.

24.10.2007.

1.7.2009.

ME

1.1.2008.

26.7.2007.

22.11.2007.

1.4.2014.

26.7.2007.

 

24.10.2007.

1.3.2010.

RS

8.12.2009.

24.10.2007.

22.11.2007.

1.4.2014.

24.10.2007.

24.10.2007.

 

1.9.2010.

TR

 (8)

1.8.2011.

14.12.2011.

1.9.2019.

1.7.2009.

1.3.2010.

1.9.2010.

 


(1)  Ugovorne su stranke Europska unija, Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Egipat, Farski otoci, Gruzija, Island, Izrael, Jordan, Kosovo (u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244(1999)), Libanon, Sjeverna Makedonija, Republika Moldova, Crna Gora, Maroko, Norveška, Srbija, Švicarska (uključujući Lihtenštajn), Sirija, Tunis, Turska, Ukrajina i Zapadna obala i Pojas Gaze.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(3)  SL C 83, 17.4.2007., str. 1.

(4)  Švicarska i Kneževina Lihtenštajn čine carinsku uniju.

(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

(*1)  Moguća je dijagonalna kumulacija između Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Za mogućnosti dijagonalne kumulacije između Europske unije, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije vidjeti Tablicu 3.

(5)  Za robu obuhvaćenu carinskom unijom između EU-a i Turske datum početka primjene jest 27. srpanj 2006.

 

Za poljoprivredne proizvode datum početka primjene jest 1. siječanj 2007. (kumulacija se ne primjenjuje za MD i GE).

 

Za proizvode od ugljena i čelika datum početka primjene jest 1. ožujak 2009. (kumulacija se ne primjenjuje za MD i GE)

(6)  Za proizvode:

iz poglavlja od 1 do 24 Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označivanja robe; i

obuhvaćene Prilogom 1. Sporazumu o slobodnoj trgovini između Republike Turske i Gruzije kumulacija podrijetla može se primjenjivati samo ako su podrijetlom iz Turske i Gruzije

(7)  Za robu obuhvaćenu carinskom unijom između EU-a i Turske datum početka primjene jest 27. srpanj 2006.

 

Za poljoprivredne proizvode datum početka primjene jest 1. siječanj 2007.

 

Za proizvode od ugljena i čelika datum početka primjene jest 1. ožujak 2009.

(8)  Za robu obuhvaćenu carinskom unijom između EU-a i Turske datum početka primjene jest 27. srpanj 2006. Ne primjenjuje se na poljoprivredne proizvode i na proizvode od ugljena i čelika.