26.5.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 176/3


Obavijest izvoznicima o primjeni EU-ova sustava registriranih izvoznika (REX) za izvoz iz EU-a u države Istočne i Južne Afrike u okviru Privremenog sporazuma o gospodarskom partnerstvu EU-a i IJA-e

(2020/C 176/03)

Ova se obavijest informativno upućuje izvoznicima i drugim gospodarskim subjektima koji su uključeni u povlašteni izvoz iz Europske unije u države Istočne i Južne Afrike na temelju Privremenog sporazuma kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike (1), s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane („SGP”) (2).

Odbor za SGP donio je na 8. sjednici 14. siječnja 2020. Odluku br. 1/2020 o izmjeni Protokola 1. uz SGP o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (3). Izmijenjeni Protokol 1. stupio je na snagu 31. ožujka 2020.

U skladu s člankom 18. stavkom 3. izmijenjenog Protokola 1. Europska unija obavijestila je 2. travnja 2020. Odbor za carinsku suradnju EU-a i IJA-e da se od 1. rujna 2020. na proizvode podrijetlom iz EU-a primjenjuje povlašteno tarifno postupanje iz SGP-a za uvoz u države IJA, nakon što izvoznik registriran u skladu sa zakonodavstvom EU-a podnese izjavu na računu.

U praktičnom smislu ta mjera znači:

Do 31. kolovoza 2020. (uključno) države IJA odobravaju povlašteno postupanje za proizvode s podrijetlom iz EU-a nakon što se podnese potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu koju sastavlja ovlašteni izvoznik u smislu članka 24. ili bilo koji izvoznik za pošiljke koje se sastoje od jednog ili više paketa proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne premašuje 6 000 EUR.

Od 1. rujna 2020. države IJA odobravaju povlašteno postupanje za proizvode s podrijetlom iz EU-a isključivo nakon što se podnesu izjave na računu koje sastavljaju izvoznici registrirani u EU-ovu sustavu REX ili bilo koji izvoznici za pošiljke koje se sastoje od jednog ili više paketa proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne premašuje 6 000 EUR.

Izjava na računu i dalje se sastavlja u skladu s člankom 23. Protokola 1. prema tekstu iz njegova Priloga IV.

Izvoznici i drugi gospodarski subjekti na koje se to odnosi u EU-u pozivaju se da poduzmu mjere potrebne za primjenu novih odredbi od 1. rujna 2020. Te mjere uglavnom se odnose na registraciju izvoznika u sustavu REX, ako to već nije učinjeno, i na isključivu upotrebu izjava na računu za pošiljke za koje se očekuje da će se tražiti povlašteno tarifno postupanje u državi IJA od 1. rujna 2020.

Subjekti iz Europske unije koji su već registrirani u sustavu REX za potrebe korištenja drugih povlaštenih dogovora služe se brojem registriranog izvoznika (REX) koji im je već dodijeljen.


(1)  Trenutačno se to odnosi na Komore, Madagaskar, Mauricijus, Sejšele i Zimbabve.

(2)  SL L 111, 24.4.2012., str. 1.

(3)  SL L 93, 27.3.2020., str. 1.