9.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 123/82


Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost zračnim prijevozom nakon isteka prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

(COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD))

(2021/C 123/15)

Zahtjev za savjetovanje:

Vijeće Europske unije, 11.12.2020.

Europski parlament, 14.12.2020.

Pravni temelj:

članak 100. stavak 2. i članak 304. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Nadležna stručna skupina:

Stručna skupina za promet, energiju, infrastrukturu i informacijsko društvo

Datum usvajanja na plenarnom zasjedanju:

27.1.2021.

Plenarno zasjedanje br.:

557

Rezultat glasovanja

(za/protiv/suzdržani):

jednoglasno

Budući da Odbor bezrezervno prihvaća sadržaj prijedloga i smatra da njegov komentar nije potreban, na 557. plenarnom zasjedanju održanom 27. i 28. siječnja 2021. (sjednica od 27. siječnja) jednoglasno je odlučio o njemu dati pozitivno mišljenje.

Bruxelles, 27. siječnja 2021.

Predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

Christa SCHWENG