6.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 439/12


Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2018/C 439/11)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

4.10.2018.

Trajanje

4.10.2018.–31.12.2018.

Država članica

Poljska

Stok ili skupina stokova

COD/3BC+24

Vrsta

Bakalar (Gadus morhua)

Zona

Podzone 22–24

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

30/TQ1970


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.