11.7.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 243/8


Obavijest o predstojećem isteku određenih antidampinških mjera

(2018/C 243/04)

1.   Kako je predviđeno člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), Komisija obavješćuje da će, ne pokrene li se revizija u skladu sa sljedećim postupkom, antidampinške mjere navedene u nastavku isteći na datum naveden u tablici u nastavku.

2.   Postupak

Proizvođači iz Unije mogu podnijeti pisani zahtjev za reviziju. Taj zahtjev mora sadržavati dostatne dokaze da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja dampinga i štete. Ako Komisija odluči revidirati predmetne mjere, uvoznici, izvoznici, predstavnici zemlje izvoznice i proizvođači iz Unije imat će mogućnost dopuniti ili opovrgnuti tvrdnje navedene u zahtjevu za reviziju ili dati svoje primjedbe na njih.

3.   Rok

Na temelju navedenoga proizvođači iz Unije mogu podnijeti pisani zahtjev za reviziju, koji se Glavnoj upravi za trgovinu Europske komisije (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2)) može dostaviti u bilo kojem trenutku od dana objave ove Obavijesti, a najkasnije tri mjeseca prije datuma navedenog u tablici u nastavku.

4.   Ova Obavijest objavljuje se u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije.

Proizvod

Zemlja(-e) podrijetla ili izvoza

Mjere

Referentni dokument

Datum isteka (3)

Ferosilicij

Narodna Republika Kina

Rusija

Antidampinška pristojba

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 360/2014 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz ferosilicija podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Rusije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 107, 10.4.2014., str. 13.)

11.4.2019.


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Mjera istječe u ponoć na dan naveden u ovom stupcu.