22.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 218/6


Sažetak odluka Europske komisije o autorizacijama za stavljanje na tržište radi uporabe i/ili za uporabu tvari navedenih u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(objavljeno na temelju članka 64. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1) )

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 218/06)

Odluke o davanju autorizacije

Upućivanje na odluku (2)

Datum odluke

Naziv tvari

Nositelj autorizacije

Broj autorizacije

Autorizirana uporaba

Datum isteka razdoblja preispitivanja

Obrazloženje odluke

C(2018)3734

15. lipnja 2018.

Kromov trioksid

EZ br. 215-607-8 CAS br. 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francuska;

REACH/18/6/0

Industrijska uporaba smjese koja sadržava spojeve šesterovalentnog kroma (kromov trioksid, kalijev dikromat ili natrijev dikromat) za konverzijsku obradbu okruglih i pravokutnih priključaka prevučenih kadmijem kako bi postigli višu razinu učinkovitosti u odnosu na zahtjeve međunarodnih normi te kako bi bili otporni na teške uvjete u okolišu i primjenu u okviru visoke razine sigurnosti (na primjer u vojnoj, zrakoplovnoj, svemirskoj, rudarskoj, odobalnoj i nuklearnoj industriji ili za primjenu u sigurnosnim uređajima za cestovna i tračna vozila te plovila).

21. rujna 2029.

U skladu s člankom 60. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 socioekonomske koristi nadilaze rizik za zdravlje ljudi i okoliš koji proizlazi iz uporabe te tvari i za podnositelja zahtjeva ne postoje prikladne alternativne tvari odnosno tehnologije prije datuma povlačenja.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Ujedinjena Kraljevina;

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francuska;

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Njemačka;

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Francuska;

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Ujedinjena Kraljevina

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Francuska;

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Ujedinjena Kraljevina

REACH/18/6/8

 

 

Kalijev dikromat

EZ br. 231-906-6 CAS br. 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francuska;

REACH/18/6/1

Industrijska uporaba smjese koja sadržava spojeve šesterovalentnog kroma (kromov trioksid, kalijev dikromat ili natrijev dikromat) za konverzijske prevlake i pasivaciju okruglih i pravokutnih priključaka kako bi ispunili zahtjeve međunarodnih normi i posebne zahtjeve industrija izloženih teškim uvjetima u okolišu.

21. rujna 2024.

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Ujedinjena Kraljevina

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francuska;

REACH/18/6/10

 

 

Natrijev dikromat

EZ br. 234-190-3 CAS br. 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Ujedinjena Kraljevina;

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Kromov trioksid

EZ br. 215-607-8 CAS br. 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francuska;

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Njemačka;

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Ujedinjena Kraljevina

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francuska;

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Ujedinjena Kraljevina;

REACH/18/6/13

 

 

Natrijev dikromat

EZ br. 234-190-3 CAS br. 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Francuska

REACH/18/6/15

Industrijska uporaba smjese koja sadržava kromov trioksid za jetkanje složenih priključaka, koje upotrebljavaju industrije izložene teškim uvjetima u okolišu, kako bi se prvenstveno osiguralo da ljepljivi ostaci budu u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi.

21. rujna 2021.

 

 

 

Kalijev dikromat

EZ br. 231-906-6 CAS br. 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Francuska

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Kromov trioksid

EZ br. 215-607-8 CAS br. 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Francuska

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Odluka je dostupna na internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_hr.