6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/3


Mišljenje Savjetodavnog odbora o ograničavajućim sporazumima i vladajućem položaju doneseno na sastanku 18. srpnja 2016. u vezi s nacrtom odluke koja se odnosi na predmet AT.39824 – Kamioni

Izvjestitelj: Latvija

(2017/C 108/03)

1.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da se protutržišno ponašanje obuhvaćeno nacrtom odluke smatra sporazumima i/ili usklađenim djelovanjem među predmetnim poduzetnicima u smislu članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

2.

Savjetodavni odbor slaže se s ocjenom Komisije u pogledu proizvoda i zemljopisnog područja primjene sporazumâ i/ili usklađenih djelovanja iz nacrta odluke.

3.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da su poduzetnici na koje se odnosi nacrt odluke sudjelovali u jedinstvenoj i trajnoj povredi članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

4.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da je cilj sporazumâ i/ili usklađenih djelovanja obuhvaćenih povredom propisa opisanom u nacrtu odluke bio ograničiti tržišno natjecanje u smislu članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

5.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da su sporazumi i/ili usklađena djelovanja opisani u nacrtu odluke mogli znatno utjecati na trgovinu među državama članicama EU-a.

6.

Savjetodavni odbor slaže se s procjenom Komisije u pogledu trajanja povrede opisane u nacrtu odluke.

7.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu adresata nacrta odluke.

8.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da bi adresatima nacrta odluke trebalo izreći novčane kazne.

9.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da se u nacrtu odluke trebaju primijeniti Smjernice iz 2006. o metodi utvrđivanja novčanih kazni koje se izriču u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1/2003.

10.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu određivanja vrijednosti prihoda od prodaje na temelju kojih su izračunati iznosi novčanih kazni utvrđenih nacrtom odluke.

11.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu osnovnih iznosa novčanih kazni iz nacrta odluke.

12.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom o utvrđivanju trajanja povrede u svrhu izračuna novčanih kazni iz nacrta odluke.

13.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da nema otegotnih okolnosti primjenjivih na predmetnu povredu propisa.

14.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da nema olakotnih okolnosti primjenjivih na predmetnu povredu propisa.

15.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu smanjenja novčanih kazni iz nacrta odluke na temelju Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2006.

16.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu smanjenja novčanih kazni iz nacrta odluke na temelju Obavijesti o nagodbi iz 2008.

17.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu konačnih iznosa novčanih kazni iz nacrta odluke.

18.

Savjetodavni odbor preporučuje da se njegovo mišljenje objavi u Službenom listu Europske unije.