29.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 247/1


Popis imenovanja koja je izvršilo Vijeće

siječanj–lipanj 2017. (socijalno područje)

(2017/C 247/01)

Odbor

Istek mandata

Objava u SL-u

Zamijenjena osoba

Ostavka/imenovanje

Član/zamjenik

Kategorija

Zemlja

Imenovana osoba

Matično tijelo

Datum Odluke Vijeća

Savjetodavni odbor za sigurnost i zdravlje na radu

28.2.2019.

SL C 79, 1.3.2016.

gđa Marisa RUFINO

ostavka

zamjenik

sindikat

Španjolska

gđa Ana GARCÍA DE LA TORRE

UGT

29.5.2017.

Upravni odbor Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu

7.11.2019.

SL C 386, 20.10.2016.

gđa Marisa RUFINO

ostavka

zamjenik

sindikat

Španjolska

gđa Ana GARCÍA DE LA TORRE

UGT

29.5.2017.