14.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 429/9


Godišnje ažuriranje za 2017. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se primjenjuju

(2017/C 429/06)

1.1.

Tablica iznosa osnovnih mjesečnih plaća za svaki razred i stupanj u funkcijskim skupinama AD i AST iz članka 66. Pravilnika o osoblju koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017.:

1.7.2017.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tablica iznosa osnovnih mjesečnih plaća za svaki razred i stupanj u funkcijskoj skupini AST/SC iz članka 66. Pravilnika o osoblju koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017.:

1.7.2017.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tablica koeficijenata ispravka koji se primjenjuju na primitke od rada i mirovine dužnosnika i ostalih službenika Europske unije iz članka 64. Pravilnika o osoblju sadržava:

koeficijente ispravka primjenjive od 1. srpnja 2017. na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika iz članka 64. Pravilnika o osoblju (navedene u stupcu 2. sljedeće tablice);

koeficijente ispravka primjenjive od 1. siječnja 2018. na temelju članka 17. stavka 3. Priloga VII. Pravilniku o osoblju na prijenose koje vrše dužnosnici i ostali službenici (navedene u stupcu 3. sljedeće tablice);

koeficijente ispravka primjenjive od 1. srpnja 2017. na mirovine na temelju članka 20. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju (navedene u stupcu 4. sljedeće tablice);

1

2

3

4

Zemlja/mjesto

Primici od rada

Premještaj

Mirovina

1.7.2017.

1.1.2018.

1.7.2017.

Bugarska

53,4

51,7

 

Češka

78,3

71,9

 

Danska

133,9

136,2

136,2

Njemačka

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Estonija

80,3

82,4

 

Irska

119,8

124,0

124,0

Grčka

79,9

79,6

 

Španjolska

88,7

89,4

 

Francuska

114,8

108,6

108,6

Hrvatska

74,9

67,5

 

Italija

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Cipar

74,4

79,4

 

Latvija

74,9

69,8

 

Litva

74,3

68,3

 

Mađarska

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Nizozemska

108,3

109,6

109,6

Austrija

106,3

108,7

108,7

Poljska

70,6

60,7

 

Portugal

82,4

82,9

 

Rumunjska

63,9

56,6

 

Slovenija

81,5

78,7

 

Slovačka

77,3

69,0

 

Finska

119,9

120,6

120,6

Švedska

127,9

119,0

119,0

Ujedinjena Kraljevina

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

Iznos naknade za roditeljski dopust iz drugog stavka članka 42.a Pravilnika o osoblju koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017. – EUR 986,72.

4.2.

Iznos naknade za roditeljski dopust iz trećeg stavka članka 42.a Pravilnika o osoblju koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017. – EUR 1 315,62.

5.1.

Osnovni iznos naknade za kućanstvo iz članka 1. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017. – 184,55 EUR.

5.2.

Iznos naknade za uzdržavano dijete iz članka 2. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017. – 403,25 EUR.

5.3.

Iznos naknade za obrazovanje iz članka 3. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017. – 273,60 EUR.

5.4.

Iznos naknade za obrazovanje iz članka 3. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017. – 98,51 EUR.

5.5.

Minimalni iznos naknade za život u inozemstvu iz članka 69. Pravilnika o osoblju te iz članka 4. stavka 1. drugog podstavka Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017. – 546,95 EUR.

5.6.

Iznos naknade za život u inozemstvu iz članka 134. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017. – 393,20 EUR.

6.1.

Iznos naknade za kilometražu iz članka 7. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017.:

0 EUR po kilometru od

0 do 200 km

0,2034 EUR po kilometru od

201 do 1 000 km

0,3391 EUR po kilometru od

1 001 do 2 000 km

0,2034 EUR po kilometru od

2 001 do 3 000 km

0,0677 EUR po kilometru od

3 001 do 4 000 km

0,0327 EUR po kilometru od

4 001 do 10 000 km

0 EUR po kilometru iznad

10 000 km.

6.2.

Iznos paušalnog dodatka na naknadu za kilometražu iz članka 7. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017.:

101,71 EUR ako geografska udaljenost između mjesta navedenih u stavku 1. iznosi između 600 km i 1 200 km,

203,42 EUR ako je geografska udaljenost između mjesta navedenih u stavku 1. veća od 1 200 km.

7.1.

Iznos naknade za kilometražu iz članka 8. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018.:

0 EUR po kilometru od

0 do 200 km

0,4102 EUR po kilometru od

201 do 1 000 km

0,6836 EUR po kilometru od

1 001 do 2 000 km

0,4102 EUR po kilometru od

2 001 do 3 000 km

0,1366 EUR po kilometru od

3 001 do 4 000 km

0,0660 EUR po kilometru od

4 001 do 10 000 km

0 EUR po kilometru iznad

10 000 km.

7.2.

Iznos paušalnog dodatka na naknadu za kilometražu iz članka 8. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018.:

205,06 EUR ako geografska udaljenost između mjesta rada i matičnog mjesta iznosi od 600 km do 1 200 km,

410,10 EUR ako je geografska udaljenost između mjesta rada i matičnog mjesta veća od 1 200 km.

8.

Iznos dnevnica iz članka 10. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

42,39 EUR za dužnosnika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo;

34,18 EUR za dužnosnika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

9.

Iznos donje granice naknade za nastanjenje iz članka 24. stavka 3. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

1 206,69 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo;

717,49 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

10.1.

Iznos donje i gornje granice naknade za nezaposlenost iz drugog podstavka članka 28.a stavka 3. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

1 447,18 EUR (donja granica);

2 894,36 EUR (gornja granica).

10.2.

Iznos standardne naknade iz članka 28.a stavka 7. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017. – 1 315,62 EUR.

11.

Tablica koja sadržava iznose ljestvice osnovnih plaća iz članka 93. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

FUNKCIJSKA SKUPINA

1.7.2017.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV.

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Iznos donje granice naknade za nastanjenje iz članka 94. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

907,64 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo;

538,12 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

13.1.

Iznos donje i gornje granice naknade za nezaposlenost iz članka 96. stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

1 085,38 EUR (donja granica);

2 170,75 EUR (gornja granica).

13.2.

Iznos standardne naknade iz članka 96. stavka 7. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi 986,72 EUR.

13.3.

Iznos donje i gornje granice naknade za nezaposlenost iz članka 136. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

954,90 EUR (donja granica);

2 246,82 EUR (gornja granica).

14.

Iznos naknade za rad u smjenama utvrđen u prvom podstavku članka 1. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 (1):

413,61 EUR;

624,28 EUR;

682,57 EUR;

930,56 EUR.

15.

Koeficijent koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017. na iznose navedene u članku 4. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 (2) – 5,9705.

16.

Tablica iznosa predviđenih člankom 8. stavkom 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje od 1. srpnja 2017.:

1.7.2017.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Iznos fiksne naknade, primjenjiv od 1. srpnja 2017., naveden u prijašnjem članku 4.a Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji je na snazi prije 1. svibnja 2004., koji se upotrebljava za primjenu članka 18. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju:

142,68 EUR mjesečno za dužnosnike razreda C4 ili C5;

218,77 EUR mjesečno za dužnosnike razreda C1, C2 ili C3.

18.

Tablica koja sadržava iznose ljestvice osnovnih plaća iz članka 133. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika koji se primjenjuju od 1. srpnja 2017.:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plaća za puno radno vrijeme

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plaća za puno radno vrijeme

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plaća za puno radno vrijeme

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 od 9. veljače 1976. o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada (SL L 38, 13.2.1976., str. 1.). Uredba kako je zadnje dopunjena Uredbom (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 1307/87 (SL L 124, 13.5.1987., str. 6.).

(2)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).