7.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 375/2


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitoga zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 375/02)

Država članica

Francuska

Predmetni zračni put

Tarbes – Pariz (Orly)

Razdoblje valjanosti ugovora

Od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2022.

Rok za predaju prijava i ponuda

10. siječnja 2018. (do 12.00 sati prema lokalnom vremenu)

Adresa na kojoj se mogu dobiti tekst poziva na podnošenje ponuda i sve potrebne informacije i/ili dokumentacija u vezi s javnim natječajem i obvezom javnih usluga

Syndicat mixte Pyrenia

Bâtiment Pic du Midi

Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées

65290 Juillan

FRANCUSKA

Tel.: +33 562325651

Faks: +33 562329207

E-pošta: syndicat.mixte@pyrenia.fr