11.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 340/14


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Obveze javnih usluga u odnosu na redoviti zračni prijevoz

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 340/06)

Država članica

Španjolska

Predmetni zračni putovi

Gran Canaria – Tenerife Sur

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Datum ponovnog otvaranja pristupa zračnom putu u okviru obveze javnih usluga zračnim prijevoznicima Zajednice

1. kolovoza 2018.

Adresa na kojoj se mogu pribaviti tekst i sve druge informacije ili dokumentacija u vezi s obvezama javnih usluga

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ŠPANJOLSKA

Tel. +34 915977505

Faks +34 915978643

E-pošta: osp.dgac@fomento.es

Zračni putovi obuhvaćeni obvezama javnih usluga mogu se upotrebljavati na temelju slobodnog tržišnog natjecanja od 1. kolovoza 2018. Ako ni jedan zračni prijevoznik ne dostavi program usluga u skladu s propisanim obvezama javnih usluga, pristup će se odgovarajućim javnim natječajem ograničiti na samo jednog zračnog prijevoznika u skladu s člankom 16. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 1008/2008.