6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/10


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2017/C 108/07)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

16.2.2017.

Trajanje

16.2.2017.–31.12.2017.

Država članica

Francuska

Stok ili skupina stokova

SBR/678-

Vrsta

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Zona

vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

04/TQ2285


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.