6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/6


Sažetak Odluke Komisije

od 19. srpnja 2016.

u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u

(Predmet AT.39824 – Kamioni)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4673)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2017/C 108/05)

Komisija je 19. srpnja 2016. donijela odluku u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u. U skladu s odredbama članka 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003  (1) Komisija u ovom sažetku objavljuje imena stranaka i glavni sadržaj odluke, uključujući sve izrečene kazne, uzimajući u obzir zakoniti interes poduzetnika da štite svoje poslovne tajne.

1.   UVOD

(1)

Odluka se odnosi na jedinstvenu i trajnu povredu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

(2)

Odluka je upućena sljedećim subjektima: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (zajedno se navode kao „MAN”); Daimler AG (dalje u tekstu navodi se kao „Daimler”); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (zajedno se navode kao „Iveco”); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (zajedno se navode kao „Volvo/Renault”); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (zajedno se navode kao „DAF”).

2.   OPIS PREDMETA

2.1.   Postupak

(3)

Nakon što je 20. rujna 2010. poduzetnik MAN podnio zahtjev za dodjelu imuniteta, Komisija je od 18. do 21. siječnja 2011. provela inspekcijske preglede u poslovnim prostorima raznih proizvođača kamiona. Dana 28. siječnja 2011. poduzetnik Volvo/Renault podnio je zahtjev za smanjenje novčane kazne, nakon čega su jednak zahtjev podnijeli i poduzetnik Daimler 10. veljače 2011. u 10:00 i poduzetnik IVECO 10. veljače 2011. u 22:22.

(4)

Komisija je 20. studenoga 2014. pokrenula postupak u skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1/2003 protiv poduzetnika DAF, Daimler, Iveco, MAN i Volvo/Renault i donijela obavijest o utvrđenim činjenicama, koju je dostavila tim subjektima.

(5)

Nakon donošenja obavijesti o utvrđenim činjenicama adresati su se neslužbeno obratili Komisiji i zatražili da se predmet nastavi u okviru postupka nagodbe. Komisija je odlučila pokrenuti postupak nagodbe za taj predmet nakon što su svi adresati potvrdili spremnost da se uključe u rasprave o nagodbi. Nakon toga poduzetnici MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault i Iveco podnijeli su Komisiji službeni zahtjev za nagodbu u skladu s člankom 10.a stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 773/2004 (2).

(6)

Savjetodavni odbor za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja izdao je pozitivno mišljenje 18. srpnja 2016. i Komisija je 19. srpnja 2016. donijela Odluku.

2.2.   Adresati i trajanje

(7)

Adresati Odluke sudjelovali su u tajnim dogovorima i/ili su odgovorni za njih, čime su prekršili članak 101. Ugovora, u razdobljima koja su navedena u nastavku. U skladu s točkom 26. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni, poduzetniku Volvo/Renault odobren je djelomični imunitet za razdoblje od 17. siječnja 1997. do 15. siječnja 2001.

Subjekt

Trajanje

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. siječnja 1997.–20. rujna 2010.

Daimler AG

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

2.3.   Sažetak povrede

(8)

Proizvodi na koje se odnosi povreda propisa kamioni su težine između 6 i 16 tona („kamioni srednje težine”) i kamioni težine veće od 16 tona („teški kamioni”), i kao kamioni koji nisu tegljači i kao tegljači (dalje u tekstu kamioni srednje težine i teški kamioni navode se zajedno kao „kamioni”) (3). Predmet se ne odnosi na usluge nakon prodaje, druge usluge i jamstva za kamione, prodaju rabljenih kamiona ni bilo koju drugu vrstu robe ili usluga.

(9)

Povreda se sastojala od tajnih dogovora o određivanju cijena i povećanjima bruto cijena u EGP-u za kamione, kao i o vremenskim planovima i prosljeđivanju troškova za uvođenje tehnologija s niskim razinama emisija za kamione srednje težine i teške kamione u skladu sa zahtjevima normi za emisije Euro 3 do Euro 6. Uprave adresata bile su izravno uključene u dogovore o cijenama, povećanjima cijena i uvođenju novih normi za emisije do 2004. Barem od kolovoza 2002. dogovori su se odvijali preko njemačkih tvrtki kćeri koje su, u manjoj ili većoj mjeri, o tome izvještavale svoje uprave. Komunikacija se odvijala i na multilateralnoj i na bilateralnoj razini.

(10)

Ti tajni dogovori uključivali su sporazume i/ili usklađeno djelovanje u pogledu određivanja cijena i povećanja bruto cijena u cilju usklađivanja bruto cijena u EGP-u, kao i u pogledu i vremenskih planova te prosljeđivanja troškova za uvođenje tehnologija s niskim razinama emisija u skladu sa zahtjevima normi za emisije Euro 3 do Euro 6.

(11)

Povreda propisa obuhvaćala je cijeli EGP i trajala od 17. siječnja 1997. do 18. siječnja 2011.

2.4.   Pravni lijekovi

(12)

U Odluci se primjenjuju Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni (4) iz 2006. Odlukom se izriču novčane kazne svim subjektima prethodno navedenima u točki (7) osim poduzetniku MAN.

2.4.1.   Osnovni iznos novčane kazne

(13)

Pri utvrđivanju novčanih kazni Komisija je uzela u obzir vrijednost prihoda predmetnih poduzetnika od prodaje teških kamiona i kamiona srednje težine (kako su definirani u točki (8)) u EGP-u u posljednjoj godini prije kraja povrede, činjenicu da je usklađivanje cijena jedan od najštetnijih oblika ograničavanja tržišnog natjecanja, trajanje povrede, visok tržišni udio adresata na europskom tržištu za teške kamione i kamione srednje težine i činjenicu da je povreda obuhvaćala cijelo područje EGP-a te je odredila dodatni iznos kako bi se poduzetnike odvratilo od dogovora o usklađivanju cijena.

2.4.2.   Prilagodbe osnovnog iznosa

(14)

Komisija nije primijenila ni jednu otegotnu ili olakotnu okolnost.

2.4.3.   Primjena Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni

(15)

Komisija je poduzetnika MAN u potpunosti oslobodila od novčane kazne. Poduzetniku Volvo/Renault dodijeljeno je smanjenje kazne za 40 %, poduzetniku Daimler smanjenje za 30 %, a poduzetniku Iveco smanjenje za 10 %.

2.4.4.   Primjena Obavijesti o nagodbi

(16)

Primjenom Obavijesti o nagodbi iznosi kazni dodatno su smanjeni za 10 % za sve stranke.

3.   ZAKLJUČAK

(17)

Na temelju članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 izrečene su sljedeće novčane kazne:

(a)

0 EUR

poduzetnicima MAN SE, MAN Truck & Bus AG i MAN Truck & Bus Deutschland GmbH solidarno i pojedinačno;

(b)

670 448 000 EUR

poduzetnicima AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB i Renault Trucks SAS, od čega:

poduzetnik Volvo Group Trucks Central Europe GmbH solidarno je i pojedinačno odgovoran za iznos od 468 855 017 EUR;

(c)

1 008 766 000 EUR

poduzetniku Daimler AG;

(d)

494 606 000 EUR

poduzetniku Iveco SpA, od čega:

1.

poduzetnik Fiat Chrysler Automobiles N.V. solidarno je i pojedinačno odgovoran za iznos od 156 746 105 EUR;

2.

poduzetnici Fiat Chrysler Automobiles N.V. i Iveco Magirus AG solidarno su i pojedinačno odgovorni za iznos od 336 119 346 EUR i

3.

poduzetnici CNH Industrial N.V. i Iveco Magirus AG solidarno su i pojedinačno odgovorni za iznos od 1 740 549 EUR;

(e)

752 679 000 EUR

poduzetnicima PACCAR Inc. i DAF Trucks N.V. solidarno i pojedinačno, od čega:

DAF Trucks Deutschland GmbH solidarno je i pojedinačno odgovoran za iznos od 376 118 773 EUR.


(1)  SL L 1, 4.1.2003., str. 1.

(2)  SL L 123, 27.4.2004., str. 18.

(3)  Osim kamiona za vojnu uporabu.

(4)  Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1/2003 (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.).