17.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 61/1


KOMUNIKACIJA KOMISIJE

na temelju članka 4. Direktive 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ljetnom računanju vremena

Raspored za razdoblje ljetnog računanja vremena

(2016/C 61/01)

Od 2017. do 2021., uključujući potonju godinu, razdoblja ljetnog računanja vremena započet će odnosno završiti na sljedeće datume u 1.00 sat ujutro po UTC-u (usklađenom svjetskom vremenu):

—   2017.: nedjelja, 26. ožujka i 29. listopada,

—   2018.: nedjelja, 25. ožujka i 28. listopada,

—   2019.: nedjelja, 31. ožujka i 27. listopada,

—   2020.: nedjelja, 29. ožujka i 25. listopada,

—   2021.: nedjelja, 28. ožujka i 31. listopada.