2.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 217/23


Obavijest o zahtjevu u skladu s člankom 35. Direktive 2014/25/EU – Obustava roka

Zahtjev naručitelja

(2015/C 217/09)

Komisija je 16. siječnja 2015. primila zahtjev u skladu s člankom 35. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (1). Prvi radni dan nakon primitka zahtjeva jest 19. siječnja 2015.

Taj je zahtjev podnijelo poduzeće Flughafen Wien i odnosi se na djelatnosti povezane s korištenjem određenog prostora za potrebe pružanja usluga zračnih luka ili druge aerodromske infrastrukture prijevoznicima u zračnom prometu na državnom području Austrije. Odgovarajuća obavijest objavljena je u SL C 93 od 20. ožujka 2015., stranica 22.

U skladu s Prilogom IV. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2014/25/EU, Komisija na raspolaganju ima rok od 130 radnih dana da donese odluku o tom zahtjevu. To početno razdoblje završava 30. srpnja 2015.

U skladu s Prilogom IV. točkom 2. Direktive 2014/25/EU, Komisija može zahtijevati od dotične države članice ili od naručitelja ili neovisnog nacionalnog tijela ili bilo kojeg drugog nadležnog nacionalnog tijela da pruži sve potrebne informacije ili dopuni odnosno pojasni informacije pružene u odgovarajućem roku. Dana 27. veljače 2015. Komisija je zatražila od poduzeća Flughafen Wien da dostavi dodatne informacije do 13. ožujka 2015. Dana 20. travnja 2015. Komisija je zatražila od austrijskih vlasti da dostave dodatne informacije do 18. svibnja 2015.

U skladu s Prilogom IV. točkom 2. drugom rečenicom Direktive 2014/25/EU, u slučaju zakašnjelih ili nepotpunih odgovora na zahtjev Komisije za pojašnjenje ili dodatne informacije, rok od 130 dana, kako je prethodno navedeno, obustavlja se na razdoblje između isteka roka utvrđenoga u zahtjevu za informacije i zaprimanja potpunih i točnih informacija.

Konačni rok će stoga isteći 90 radnih dana nakon primitka potpunih i točnih informacija.


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.