Bruxelles, 24.6.2015.

COM(2015) 300 final

NACRT općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2016.

- Uvod
- Opći izvještaj o prihodima
- Opći izvještaj o prihodima i rashodima po dijelovima


DOKUMENTI

       

NACRT općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2016.

   Uvod

   Opći izvještaj o prihodima

   Opći izvještaj o prihodima i rashodima po dijelovima:

       Dio 1.: Europski parlament

   Dio 2.: Europsko vijeće i Vijeće

         Dio 3.: Komisija

   Dio 4.: Sud Europske unije

         Dio 5.: Revizorski sud

   Dio 6.: Europski gospodarski i socijalni odbor

         Dio 7.: Odbor regija

   Dio 8.: Europski ombudsman

         Dio 9.: Europski nadzornik za zaštitu podataka

         Dio 10.: Europska služba za vanjsko djelovanje

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm