12.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 444/2


Privremeno usklađenje pondera primjenjivih na primanja dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja Europske unije koji rade u trećim zemljama (1)

(2014/C 444/02)

VELJAČA 2014.

Mjesto rada

Gospodarski paritet

veljača 2014.

Devizni tečaj

veljača 2014. (2)

Ponder

veljača 2014. (3)

Angola

185,2

132,841

139,4

Bangladeš

67,43

106,304

63,4

Brazil

2,730

3,29550

82,8

Srednjoafrička Republika

676,7

655,957

103,2

Gabon

688,6

655,957

105,0

Gana

2,254

3,17585

71,0

Gvajana

177,2

283,400

62,5

Indonezija (Banda Aceh)

9 649

16 551,4

58,3

Indonezija (Jakarta)

10 605

16 551,4

64,1

Malavi

293,5

594,720

49,4

Sudan

7,592

8,07741

94,0

Tunis

1,461

2,20440

66,3

Uzbekistan

2 070

2 991,02

69,2

Venezuela

9,144

8,54090

107,1


OŽUJAK 2014.

Mjesto rada

Gospodarski paritet

ožujak 2014.

Devizni tečaj

ožujak 2014. (4)

Ponder

ožujak 2014. (5)

Bjelarus

7 703

13 380,0

57,6

Džibuti

191,6

242,696

78,9

Madagaskar

2 564

3 196,80

80,2

Južna Afrika

7,041

14,6986

47,9

Švicarska (Bern)

1,432

1,21610

117,8

Sjedinjene Američke Države (Washington)

1,148

1,36560

84,1


TRAVANJ 2014.

Mjesto rada

Gospodarski paritet

travanj 2014.

Devizni tečaj

travanj 2014. (6)

Ponder

travanj 2014. (7)

Gvineja

7 344

9 683,32

75,8

Malavi

311,6

569,779

54,7

Paragvaj

3 965

6 096,61

65,0

Peru

3,297

3,86834

85,2

Svazi

7,370

14,5839

50,5

Timor-Leste

1,480

1,37590

107,6

Venezuela

9,989

8,65730

115,4

Jemen

256,2

295,667

86,7

Zambija

7,236

8,55505

84,6


SVIBANJ 2014.

Mjesto rada

Gospodarski paritet

svibanj 2014.

Devizni tečaj

svibanj 2014. (8)

Ponder

svibanj 2014. (9)

Barbados

3,015

2,78001

108,5

Brazil

2,893

3,06830

94,3

Island

166,6

154,990

107,5

Izrael

4,808

4,80280

100,1

Jordan

0,8725

0,980263

89,0

Samoa

2,786

3,16892

87,9

Senegal

647,0

655,957

98,6

Južna Koreja

1 386

1 423,99

97,3

Sudan

8,093

8,22737

98,4

Uzbekistan

2 224

3 147,06

70,7

Venezuela

10,55

8,69946

121,3


LIPANJ 2014.

Mjesto rada

Gospodarski paritet

lipanj 2014.

Devizni tečaj

lipanj 2014. (10)

Ponder

lipanj 2014. (11)

Bjelarus

8 094

13 730,0

59,0

Kanada

1,263

1,47960

85,4

Kostarika

594,9

757,079

78,6

Egipat

6,008

9,77075

61,5

Lesoto

6,843

14,2260

48,1

Meksiko

12,01

17,5678

68,4

Republika Moldova

11,22

18,8527

59,5

Nigerija

203,9

211,780

96,3

Norveška

10,91

8,11850

134,4

Panama

0,8890

1,36380

65,2

Ruska Federacija

50,75

46,9447

108,1

Ukrajina

8,607

15,9030

54,1

Venezuela

11,42

8,58117

133,1


(1)  Izvješće Eurostata od 22. rujna 2014. o privremenom usklađenju pondera (koeficijenata ispravka) primjenjivih na primanja dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja Europske unije koji rade u delegacijama izvan EU-a u skladu s člankom 64., Prilogom X. i Prilogom XI. Pravilniku o osoblju koji se primjenjuje na dužnosnike i ostale službenike Europske unije.

Više informacija o toj metodologiji možete naći na web-mjestu Eurostata („Statistics Database”> „Economy and finance” > „Prices”> „Correction coefficients”).

(2)  1 EUR = x jedinica domaće valute, osim USD za: Kubu, El Salvador, Ekvador, Liberiju, Panamu, D.R. Kongo i Timor-Leste.

(3)  Bruxelles i Luxembourg = 100.

(4)  1 EUR = x jedinica domaće valute, osim USD za: Kubu, El Salvador, Ekvador, Liberiju, Panamu, D.R. Kongo i Timor-Leste.

(5)  Bruxelles i Luxembourg = 100.

(6)  1 EUR = x jedinica domaće valute, osim USD za: Kubu, El Salvador, Ekvador, Liberiju, Panamu, D.R. Kongo i Timor-Leste.

(7)  Bruxelles i Luxembourg = 100.

(8)  1 EUR = x jedinica domaće valute, osim USD za: Kubu, El Salvador, Ekvador, Liberiju, Panamu, D.R. Kongo i Timor-Leste.

(9)  Bruxelles i Luxembourg = 100.

(10)  1 EUR = x jedinica domaće valute, osim USD za: Kubu, El Salvador, Ekvador, Liberiju, Panamu, D.R. Kongo i Timor-Leste.

(11)  Bruxelles i Luxembourg = 100.