30.7.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 216/19


Konačno izvješće Službenika za usmene rasprave (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


(1)  Na temelju članaka 16. i 17. Odluke predsjednika Europske komisije od 13. listopada 2011. o funkciji i opisu posla službenika za usmene rasprave u određenim postupcima tržišnog natjecanja (SL L 275, 20.10.2011., str. 29.), („Odluka 2011/695/EU”).