24.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 378/31


Obavijest vlade Slovačke Republike u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o plinu”) o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina u vezi s odabirom poduzeća eustream, a. s. kao operatora prijenosnog sustava u Slovačkoj Republici – Operator prijenosnog sustava za plin

2013/C 378/17

Nakon konačne odluke regulatornog tijela Slovačke Republike od 28. listopada 2013. u vezi s certificiranjem poduzeća eustream, a. s kao neovisnog operatora prijenosnog sustava (poglavlje IV. Direktive o plinu), Slovačka Republika obavijestila je Komisiju o službenom odobrenju i odabiru tog poduzeća kao operatora prijenosnog sustava u Slovačkoj Republici u skladu s člankom 10. Direktive o plinu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Ministarstvo gospodarstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk