19.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 303/20


Obavijest o zahtjevu u skladu s člankom 30. Direktive 2004/17/EZ

Zahtjev naručitelja

2013/C 303/13

Komisija je 1. listopada 2013. primila zahtjev u skladu s člankom 30. stavkom 5. Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga. Prvi radni dan nakon primitka zahtjeva jest 2. listopad 2013.

Zahtjev, koji je podnio Ősterrreichische Post AG, odnosi se na poštanske usluge i druge usluge kako je navedeno u članku 6. stavku 2. točkama (b) i (c) Direktive 2004/17/EZ u Austriji. Prethodno navedenim člankom 30. predviđeno je da Direktiva 2004/17/EZ nije primjenjiva ako je ta djelatnost izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen. Ti se uvjeti ocjenjuju isključivo za potrebe Direktive 2004/17/EZ ne dovodeći u pitanje primjenu pravila tržišnog natjecanja.

Komisija je dobila rok od tri mjeseca da donese odluku o tom zahtjevu počevši od prethodno navedenog prvog radnog dana. Stoga rok istječe 2. siječnja 2014.

Taj se rok može produžiti za tri mjeseca. Takvo se produženje mora objaviti.

U skladu s drugim podstavkom članka 30. stavka 6. daljnji zahtjevi povezani s poštanskim uslugama i drugim uslugama u Austriji prije isteka roka započetog u odnosu na ovaj zahtjev ne smatraju se novim postupcima i tretiraju se u kontekstu ovog zahtjeva.